Moet ik cursusgeld betalen voor mijn opleiding?

U moet cursusgeld betalen als u een bepaalde opleiding volgt in het middelbaar beroepsonderwijs of het volwassenenonderwijs. En als u op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent.

Cursusgeld betalen voor bepaalde opleidingen

Voor de volgende opleidingen moet u cursusgeld betalen:

Betalen cursusgeld

U betaalt het cursusgeld aan de instelling waar u de opleiding volgt. U betaalt het cursusgeld per cursusjaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).