Wat kost het om een zorgverzekering af te sluiten?

Voor een zorgverzekering betaalt u een premie. Dat geldt voor de basisverzekering en voor een aanvullende zorgverzekering. Premies verschillen per zorgverzekeraar en per verzekering.

Hoogte zorgpremie 2024

De gemiddelde premie die mensen aan hun zorgverzekeraar moeten betalen in 2024 is € 1.752. Dit is gemiddeld € 146 per maand. Dat is ongeveer € 8,50 per maand meer dan in 2023. 

Premieverschillen basisverzekering

Net als vorige jaren zijn er premieverschillen tussen de polissen. Het is dus belangrijk om uw nieuwe zorgpolis goed te controleren. Past de huidige polis nog bij uw zorgbehoefte? Bent u tevreden over uw verzekeraar? Is er een vergelijkbare polis voor een lagere premie?

Premie basisverzekering

Voor uw basisverzekering betaalt u een vast bedrag aan uw zorgverzekeraar. Dit is de (nominale) premie. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast. Voor kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie.

Bijdrage aan de overheid

Behalve de premie betaalt iedereen een percentage van het inkomen mee aan de zorgkosten. De Belastingdienst int die bijdrage. Heeft u loon of een uitkering? Dan betaalt de werkgever of uitkeringsinstelling dit bedrag aan de Belastingdienst. Dit is de werkgeversheffing.

Heeft u andere inkomsten, zoals (pre)pensioen, VUT of alimentatie? Dan betaalt u zelf een inkomensafhankelijke bijdrage via een belastingaanslag.

Meer informatie over deze bijdrage staat in de tabel Werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw van de Belastingdienst. Daarin staat:

  • of u een werkgeversheffing of  inkomensafhankelijke bijdrage betaalt;
  • hoe hoog die bijdrage is (in procenten van uw inkomsten).

Premie aanvullende zorgverzekering

Als u een aanvullende verzekering heeft, betaalt u daar ook premie voor. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast.
Voor de aanvullende verzekering betaalt u geen bijdrage aan de overheid.