Wanneer heb ik een verblijfsvergunning nodig?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt wonen, van buiten de EU/EER komt en afkomstig bent uit een land dat een visumplicht heeft voor Nederland. Heeft u een visum nodig om Nederland binnen te komen? Dan vraagt u een verblijfsvergunning aan via de toegangs- en verblijfsprocedure (tev).

Toegang- en verblijfprocedure (tev)

Met 1 procedure kunt u een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en een verblijfsvergunning aanvragen. Dat is de toegangs- en verblijfsprocedure (tev). Deze is geregeld in de Wet modern migratiebeleid.

Met een tev vraagt u vanuit het buitenland verblijf in Nederland aan. Is de aanvraag positief beoordeeld? Dan krijgt u toestemming om Nederland binnen te komen. Na binnenkomst kunt u bij een loket van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijfsvergunning afhalen.

U kunt de tev zelf aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in eigen land. Ook kan uw referent dat voor u doen. De referent is bijvoorbeeld de werkgever in Nederland of uw in Nederland verblijvende partner.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Als u van buiten de Europese Unie (EU) komt, heeft u meestal een visum nodig om ons land binnen te komen. Immigranten die voor een verblijf langer dan 90 dagen naar Nederland komen, hebben een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Een lijst van ambassades voor het verkrijgen van een mvv vindt u in het Overzicht van landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens.

Voorwaarden machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Voor een mvv moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Komt u naar Nederland voor gezinshereniging? Dan moet u een Nederlandse of in Nederland gevestigde partner hebben die het gezin kan onderhouden. Wilt u hier studeren? Dan moet u voldoende vooropleiding hebben en de studie zelf kunnen betalen.

Als u naar Nederland komt voor gezinshereniging, moet u eerst het basisexamen inburgering buitenland halen. Pas dan kunt u een mvv krijgen. U moet namelijk basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving hebben voordat u zich hier vestigt. Zo kunt u sneller inburgeren. Een lijst van ambassades voor het afleggen van een inburgeringsexamen vindt u in het Overzicht van landen en steden voor verkrijgen MVV en afleggen inburgeringsexamens. 

Dit basisexamen kunt u op de Nederlandse ambassade of het consulaat in eigen land afleggen. Met het zelfstudiepakket Naar Nederland kunt u zich op het basisexamen voorbereiden.

Inwoners EU geen mvv nodig

Komt u uit een land binnen de EU? Dan mag u zonder mvv en verblijfsvergunning in Nederland komen wonen. Voor een aantal landen hebben immigranten wel een verblijfsvergunning nodig, maar geen mvv. Dat geldt voor Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten (VS), Zuid-Korea, Monaco en Vaticaanstad. U kunt de verblijfsvergunning in Nederland aanvragen.

Verblijfsvergunning in Nederland aanvragen

Bent u immigrant uit 1 van deze genoemde landen? Zodra u in Nederland bent, moet u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen. Daarvoor moet u bijvoorbeeld:

  • aantonen dat u in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, bijvoorbeeld door een arbeidsovereenkomst te tonen
  • zichzelf kunt legitimeren met een geldig persoonsbewijs, zoals een paspoort
  • aantonen dat u geen crimineel verleden hebt

Bent u EU-burger? Dan heeft u geen verblijfsvergunning nodig.

Beoordeling aanvraag verblijfsvergunning

De IND toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Binnen 90 dagen hoort u of u een verblijfsvergunning krijgt of niet. De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd. Na 5 jaar kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken of in beroep gaan.

Mvv en Schengenlanden

Wanneer u een mvv heeft, kunt u ook andere Schengenlanden bezoeken. U mag, vanaf de datum van afgifte van een mvv, 90 dagen doorbrengen in een Schengenland.