Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen

Komt u van buiten de Europese Unie (EU) en wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. Met de gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV) vraagt u de mvv en de daaropvolgende verblijfsvergunning aan.

Laatst gecontroleerd op 25 augustus 2021

Nationaliteit is bepalend

Uw nationaliteit bepaalt of u een mvv moet aanvragen. Ook als u niet in uw land van herkomst woont of in een ander land een verblijfsvergunning heeft.

Heeft u de nationaliteit van één van de onderstaande landen? Dan heeft u geen mvv nodig en kunt u in Nederland een verblijfsvergunning zonder mvv aanvragen.

  • Australië
  • Canada
  • Japan
  • Monaco
  • Nieuw-Zeeland
  • Vaticaanstad
  • Verenigd Koninkrijk
  • Verenigde Staten
  • Zuid-Korea

Bent u een EU/EER-onderdaan of Zwitser? Dan hoeft u geen mvv of verblijfsvergunning aan te vragen. Bent u familielid van een EU/EER-onderdaan of Zwitser? Dan bent u niet mvv-plichtig en kunt u in Nederland een verblijfsvergunning zonder mvv aanvragen.

Voorwaarden

Als u een mvv en verblijfsvergunning aanvraagt heeft u een verblijfsdoel nodig. Bijvoorbeeld studie, werk of een bezoek aan een familielid. Bij elk verblijfsdoel horen voorwaarden waaraan u moet voldoen. Daarnaast zijn er algemene voorwaarden die voor iedereen gelden.

Wilt u in Nederland bij een familielid gaan wonen of werken als geestelijk bedienaar? Dan moet u het basisexamen inburgering buitenland hebben behaald voordat u de mvv aanvraagt.

Machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen

Een referent in Nederland vraagt de mvv meestal aan. Een referent is de persoon bij wie u in Nederland wilt wonen. Of de organisatie die uw verblijf in Nederland regelt. Bijvoorbeeld een school of werkgever. De referent vraagt de mvv aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Heeft u geen referent? Dan vraagt u zelf de mvv aan bij de Nederlandse ambassade. Dat doet u in uw land van herkomst of in een ander land waar u een verblijfsvergunning heeft. Ga voor meer informatie naar de website van de Nederlandse ambassade waar u de aanvraag wilt indienen. Zie ook het overzicht van steden waar u een mvv kunt aanvragen en een inburgeringsexamen kunt afleggen (in het Engels).

Wetten en regels

Vreemdelingenwet 2000, artikel 2p

Heeft u gevonden wat u zocht?