Beslisnota bij Kamerbrief cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka (PDF | 2 pagina's | 140 kB)