Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang oprichting stichting Interlandelijke Adoptie Nederland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang oprichting stichting Interlandelijke Adoptie Nederland