Antwoorden Kamervragen over het doorprocederen tegen geadopteerden

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de zaak van de heer Noordoven. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) blijft tegen hem procederen terwijl de rechter hem als geadopteerde in het gelijk heeft gesteld . Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

Antwoorden Kamervragen over het doorprocederen tegen geadopteerden