Bijlagen bij het rapport van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie

Bij het rapport van de commissie-Joustra over internationale adoptie horen de volgende bijlagen: 

  • Bijlage A Onderzoeksverantwoording
  • Bijlage B Instellingsbesluit
  • Bijlage C Juridisch kader interlandelijke adoptie
  • Bijlage D Overzichtstabellen adoptieproces en wetgeving
  • Bijlage E Inzichten uit de wetenschap en praktijk
  • Bijlage F Politieke analyse interlandelijke adoptie
  • Bijlage G Casuïstiek andere landen
  • Bijlage H CBS-onderzoek Interlandelijke adoptie in Nederland
  • Bijlage I CBS-onderzoeksdocumentatie

Bijlagen bij het rapport van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie (PDF | 284 pagina's | 6,3 MB)