Afschrift brief Commissie Onderzoek lnterlandelijke Adoptie in het verleden

Afschrift van de brief van de Commissie Onderzoek naar Interlandelijke Adoptie in het verleden (Commissie Joustra) aan minister Dekker met aanvullende informatie over signalen van misstanden bij intrlandelijke adoptie na 1998.

Afschrift brief Commissie Onderzoek lnterlandelijke Adoptie in het verleden (PDF | 9 pagina's | 4,8 mB)