TK Bijlage Verkenning definitief rapport

De rapportage geeft de uitkomsten weer van een verkenning naar een alternatief publiekrechtelijk systeem voor interlandelijke adoptie en een sterker internationaal toezicht.

TK Bijlage Verkenning definitief rapport (PDF | 21 pagina's | 289 kB)