Gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden n.a.v. interlandelijke adopties

Het rapport bevat een afwegingskader dat het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie kan gebruiken om geadopteerden te ondersteunen bij de beslissing of zij gebruik willen maken van commerciële internationale DNA-databanken.

Gebruik internationale DNA-databanken door geadopteerden n.a.v. interlandelijke adopties (PDF | 74 pagina's | 1,6 MB)