Concept statuten Stichting IAN

Het document bevat het concept van de statuten voor de oprichting van de stichting Interlandelijke Adoptiebemiddeling Nederland (IAN).

Concept statuten Stichting IAN