Afschrift Verzamelbrief personenrecht en familierecht maart 2024

Afschrift van de brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer van 26 maart 2024. Hij informeert de Kamer over enkele onderwerpen uit het personenrecht en familierecht. De onderwerpen die hij bespreekt, zijn onder meer interlandelijke adoptie, scheiden en ouderlijk gezag. Hij stuurt een geactualiseerd overzicht van de voortgang van het Wetgevingsprogramma personenrecht en familierecht mee met de Kamerbrief. Ook stuurt hij het rapport 'Evaluatie Communicatie rondom wetswijziging 'gezag door erkenning'.

Afschrift Verzamelbrief personenrecht en familierecht maart 2024