Besluit op Wob-verzoek inzake adopties uit Indonesië

Op 12 mei 2021 is een besluit genomen ten aanzien van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot informatie over adopties uit Indonesië in de periode 1975-1985. De documenten die voor (gedeeltelijke) openbaarmaking in aanmerking komen worden nu gepubliceerd zodat iedereen daar kennis van kan nemen.”

Besluit op Wob-verzoek inzake adopties uit Indonesië (PDF | 6 pagina's | 104 kB)

Bijlage bij Wob-besluit adoptie uit Indonesië (PDF | 54 pagina's | 14,4 MB)