Herstelbesluit Woo over interlandelijke adoptie Sri Lanka

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 28 november 2022 documenten openbaar gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2022. Het betreft documenten over interlandelijke adopties uit Sri Lanka.

Herstelbesluit Woo over interlandelijke adoptie Sri Lanka (PDF | 3 pagina's | 184 kB)

Documentenset (PDF | 53 pagina's | 10,5 MB)