Besluit op Woo-verzoek over procedures interlandelijke adoptie

Besluit op een verzoek om informatie over de beslissing om rechtsmiddelen toe te passen in de procedures die door interlandelijk geadopteerden tegen de Staat aanhangig zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over procedures interlandelijke adoptie