Besluit Woo-verzoek over diner pensant interlandelijke adoptie

Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid over de organisatie van het diner pensant interlandelijke adoptie zijn bij besluit van 1 augustus 2023 documenten (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Deze documenten worden nu voor een ieder ter beschikking gesteld.

Besluit Woo-verzoek over diner pensant interlandelijke adoptie