Besluit Woo-verzoek over de communicatie met HCCH

Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie met het Permanente Buro van de Haagse Conferentie (HCCH) in de periode 2015 tot 2021 over interlandelijke adoptie. Het verzoek is op 21 april 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 2 oktober 2023 dit besluit genomen.

Besluit Woo-verzoek over de communicatie met HCCH