Besluit op een Woo-verzoek over interlandelijke adoptie vanuit India

Besluit op een verzoek om informatie over interlandelijke adoptie vanuit India. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op een Woo-verzoek over interlandelijke adoptie vanuit India