Besluit Woo-verzoek over werkbezoek Kenia 2015

Besluit op een Woo-verzoek om informatie over een werkbezoek van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden aan Kenia in 2015. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek over werkbezoek Kenia 2015