Eerste deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit

Besluit op Wob-verzoek om informatie over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties uit Indonesië uit de jaren 70/80. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Eerste deelbesluit op een Woo-verzoek over de bestuurlijke gang van zaken van interlandelijke adopties Indonesie uit de jaren 70 - Besluit