Besluit op Woo-verzoek over het al dan niet stopzetten van de adoptiebemiddelingsactiviteiten van Stichting Kind en Toekomst

Besluit op Woo-verzoek over het al dan niet stopzetten van de adoptiebemiddelingsactiviteiten van Stichting Kind en Toekomst. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over het al dan niet stopzetten van de adoptiebemiddelingsactiviteiten van Stichting Kind en Toekomst