Weerwind: Adoptie uit het buitenland alleen onder striktere voorwaarden

De adoptie van kinderen uit het buitenland naar Nederland is in de toekomst alleen nog mogelijk voor kinderen voor wie in het land van herkomst écht niet kan worden voorzien in passende opvang. Aan adopties zullen striktere voorwaarden worden verbonden. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming vandaag aan de Tweede Kamer. Kinderen krijgen zo de kans om in een gezin op te groeien. Tegelijkertijd wordt de kritiek van de commissie Joustra ter harte genomen door een nieuw adoptiestelsel in te richten met extra waarborgen.

Belang kind staat centraal

Minister Franc Weerwind:

“Voor mij staat het belang van het kind altijd centraal. Daarom heb ik besloten om adoptie alleen mogelijk te maken voor kinderen uit het buitenland als het kind daarbij gebaat is. Hieraan verbind ik striktere voorwaarden, om het risico op misstanden zo klein mogelijk te maken. Ik besef dat dit een enorm gevoelig onderwerp is en dat dit besluit niet voor iedereen hetgeen is waar op was gehoopt. Ik blijf met alle partijen in gesprek om deze plannen zo goed mogelijk uit te werken en om te zetten in de uitvoering.”

Commissie Joustra

In februari 2021 werden adopties uit het buitenland opgeschort na de conclusies van de commissie Joustra, die onderzoek deed naar misstanden bij interlandelijke adoptie in het verleden. Eén van de conclusies was dat het systeem van nu nog inherente kwetsbaarheden bevat en dat het risico op misstanden er dus nog steeds is.

Voor alle partijen staat het belang van het kind voorop, alleen verschillen de meningen hoe dat het beste wordt gediend. Is het in het belang van het kind wanneer Nederland besluit om niet meer deel uit te maken van het systeem van interlandelijke adoptie waarin misstanden kunnen plaatsvinden, of is dat belang beter gediend wanneer een kind dat niet of slecht wordt opgevangen een veilig onderkomen vindt in Nederland? Na de weging van de dilemma’s, perspectieven en belangen heeft de minister besloten om adoptie uit het buitenland alleen onder strikte voorwaarden te laten plaatsvinden.

Striktere voorwaarden

Aan de adopties uit het buitenland die nog zullen volgen, zal het kabinet striktere voorwaarden verbinden. Zo heeft minister Weerwind besloten de bemiddeling samen te brengen in één bemiddelingsorganisatie met versterkt overheidsgezag, in plaats van bij 4 verschillende private partijen. Verder zal de samenwerking met landen van herkomst worden beëindigd als zij in staat worden geacht zelf in passende opvang te voorzien of te weinig inspanningen hiervoor leveren. Ook zal het toezicht worden versterkt. Een overzicht van de voorwaarden is opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer.

Om bij te dragen aan goede opvang voor kinderen in de landen van herkomst, zal Nederland ondersteuning bieden. Ook de internationale samenwerking wordt versterkt.

De minister informeert de Kamer later over de verdere uitwerking van deze besluiten.