Voorwaarden adoptie Nederlands kind

Iedereen die een kind uit Nederland wil adopteren moet voldoen aan voorwaarden. U moet bijvoorbeeld ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren.

Algemene voorwaarden voor adoptie van een kind uit Nederland

Bij adoptie van een kind uit Nederland gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • De adoptie is in het belang van het kind.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn eigen ouder(s). De rechter beoordeelt of de ouders hun rol nog kunnen en willen vervullen.
  • Het kind is minderjarig. Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met adoptie.
  • Grootouders mogen niet hun kleinkind adopteren.
  • U bent meerderjarig en ten minste 18 jaar ouder dan het kind dat u wilt adopteren.
  • U moet het kind tenminste 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

Voorwaarden voor adoptie door paren, 1 ouder of duomoeders

Voor paren, partners of duomoeders is er een aantal aanvullende voorwaarden.  

Adoptie door paren

Voor adoptie door paren van verschillend of gelijk geslacht gelden de volgende voorwaarden:

  • Het paar heeft in de periode voor de adoptieaanvraag ten minste 3 jaar samengeleefd. Dit kan het paar aantonen door bijvoorbeeld een samenlevingscontract of gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Adoptie door nieuwe partner

De nieuwe partner van de vader of moeder kan het kind van zijn partner adopteren. Deze adoptie door 1 persoon heet partneradoptie. Partneradoptie is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • De partner moet ten minste 3 jaar voor het verzoek hebben samengeleefd met de juridische ouder.
  • De partner moet in die periode ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.

Adoptie door duomoeders

Voor duomoeders gelden andere voorwaarden.