Kan ik als adoptiekind de adoptie ongedaan maken?

U kunt als geadopteerd kind de rechtbank vragen de adoptie ongedaan te maken. Dit heet herroeping van de adoptie. U kunt de adoptie alleen ongedaan laten maken als u tijdens het verzoek 20, 21 of 22 jaar bent.

Verzoek herroeping adoptie indienen

Het verzoek tot herroeping van de adoptie moet u indienen bij de civiele sector van de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechter bepaalt of uw verzoek wordt toegewezen.

Gevolgen herroeping adoptie

Door herroeping van de adoptie bent u niet langer het kind van uw adoptieouders. U wordt weer kind van uw oorspronkelijke juridische (wettelijke) ouder(s).

Terugdraaien adoptie door ouders niet mogelijk

De biologische ouders of de adoptieouders kunnen geen verzoek indienen om de adoptie te herroepen.