Hoe kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?

Je moet 18 jaar of ouder (meerderjarig) zijn om gezag te mogen uitoefenen over een kind. Ben je een moeder van 16 of 17 jaar? Of zul je 16 jaar zijn als je kind geboren wordt? Dan kun je de rechter vragen om je meerderjarig te verklaren. Zo kun je toch het gezag over je kind krijgen.

Aanvragen gezag door moeder van 16 of 17 jaar

Ben je een moeder van 16 of 17 jaar? Of zul je 16 jaar zijn als je kind geboren wordt? Dan kun je de kinderrechter vragen om een meerderjarigheidsverklaring. Hiervoor heb je een advocaat nodig.

Zo krijg je het ouderlijk gezag over je kind. Je bent daardoor verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van je kind. De rechter geeft een meerderjarigheidsverklaring als hij dit in het belang vindt van jou en je kind.

Voogdij over je kind

Ben je minderjarige moeder en is de vader ook onder de 18? Dan moet iemand anders het gezag over jouw kind uitoefenen. Je kind krijgt dan een voogd als je je niet meerderjarig hebt laten verklaren.

Moeder die meerderjarig wordt

Ben je moeder en 18 geworden? Dan ben je meerderjarig. Je krijgt automatisch het gezag over jouw kind. Dat is niet zo als de vader of een voogd in de tussentijd het gezag al gekregen heeft. Je kunt dan aan de rechter vragen om het gezag over het kind alsnog aan jou te geven.

Meerderjarig

Je bent in elk geval meerderjarig als:

  • je 18 jaar bent;
  • je als moeder van een kind 16 of 17 jaar bent en de rechter je meerderjarig heeft verklaard.