Beslisnota bij Kamerbrief bij werkprogramma stort 2024-2029

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij werkprogramma stort 2024-2029