Kamerbrief bij werkprogramma stort 2024-2029

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het werkprogramma storten. Het werkprogramma schetst de werking van het huidige stortstelsel en de stappen om tot een toekomstbestendig stortstelsel te komen. Hij informeert de Kamer over de positie van het storten van afval in een circulaire economie en beschrijft de totstandkoming, stappen en planning van het werkprogramma.

Kamerbrief bij werkprogramma stort 2024-2029