Kamerbrief over afspraken en moties in het kader van het Verpakkingendossier

Staatssecretaris Mansveld (IenM) komt toezeggingen na om de Tweede Kamer te informeren over afspraken in het kader van het Verpakkingendossier. Het betreft hier onder meer aanvullende afspraken bij de Raamovereenkomst ten behoeve van verduurzaming. Daarnaast informeert de staatssecretaris over de organisaties die deelnemen in de klankbordgroep voor de milieueffectenanalyse van de Raamovereenkomst. Ook beantwoordt zij vragen over de drankenkartons en over de aangenomen motie over de terugontvangst van een deel van de opbrengsten van de recycling van verpakkingsafval voor (sport)verenigingen (Kamernummer: 30 872, nr. 88).

Kamerbrief over afspraken en moties in het kader van het Verpakkingendossier (PDF | 4 pagina's | 251 kB)