Uitstelbrief beantwoording schriftelijk overleg statiegeld

Staatssecretaris Van Veldhoven stelt haar reactie uit op  voorlopig verslag van de vaste commissie van Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving van de Tweede Kamer. Het verslag gaat over het Besluit maatregelen kunststof drankverpakking en de brief over het Besluit tot invoering van statiegeld op kleine plastic flessen en de uitvoering van moties over blikjes.