Kamerbrief met reactie op brieven over Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Minister Harbers (IenW) reageert op de brieven van de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren, de Vereniging Afvalbedrijven en de Metaal Recycling Federatie. Deze gingen over de Nahang Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Het gaat om het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had om een reactie verzocht.

Kamerbrief met reactie op brieven over Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen