Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brieven over Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brieven over Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen