Response from the Netherlands to the European Commission’s public survey on Microplastics pollution – measures to reduce impacts on the environment

Het document bevat het antwoord van Nederland op de openbare raadpleging van de Europese Commissie (EC). De openbare raadpleging gaat over ondersteuning van het initiatief van de Europese Commissie om vervuiling door microplastics tergen te gaan en maatregelen om de milieueffecten te verminderen.

Response from the Netherlands to the European Commission’s public survey on Microplastics pollution – measures to reduce impacts on the environment (PDF | 4 pagina's | 173 kB)