Wat gebeurt er met mijn afgedankte elektrische apparaten?

De overheid zamelt elektrische apparaten in om ze te recyclen en opnieuw te gebruiken. Dit bespaart grondstoffen, zorgt voor minder afval en voorkomt dat gevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen. Het verwerkingsbedrijf verwerkt de apparaten op de beste manier.

Eisen voor verwerking afgedankte elektronica

Voor het inzamelen en verwerken van apparaten volgen verwerkingsbedrijven de Weee-regeling. Hier staan kwaliteitseisen in. Alleen met een certificaat van de WEEElabex Treatment Standards mag een verwerkingsbedrijf elektronica verwerken.

Register van afgedankte apparaten

Producenten en verwerkers van elektronische apparaten houden in het nationaal WEEE-register bij:

  • hoeveel apparatuur zij op de markt brengen;
  • hoeveel afgedankte apparaten zij inzamelen en verwerken (in kilo's);
  • hoeveel materialen zij kunnen recyclen (in percentages).

Met deze gegevens bepaalt de overheid of Nederland voldoet aan de Europese inzamel- en verwerkingsdoelstellingen. Nederland rapporteert hierover aan de Europese Commissie.