Rapport 'Advanced Mobile Location'

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek met aanbevelingen naar de invoering van het Advanced Mobile Location (AML) voor meldkamers van 1-1-2.