Beslisnota bij Kamerbrief over aanstelling Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanstelling Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) (PDF | 3 pagina's | 2,9 MB)