Overzicht veranderingen door Alcoholwet

Vanaf 1 juli 2021 vervangt de Alcoholwet de Drank- en Horecawet en zijn er nieuwe regels.