Samenvatting van de resultaten van de doorrekening - Impact van het Nationaal Preventieakkoord voor roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik