Besluit op Woo-verzoek over de controle en toezicht van websites op naleving van de Alcoholwet door NVWA

Besluit op een verzoek om informatie over de beoordelingscriteria en procedures die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebruikt bij het steekproefsgewijs beoordelen van websites op basis van wetsartikelen uit de Alcoholwet. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over de controle en toezicht van websites op naleving van de Alcoholwet door NVWA