Jongeren en alcohol

Alcoholgebruik leidt tot risicovol gedrag en kan zorgen voor gezondheidsrisico’s, psychische en sociale problemen. Jongeren zijn extra kwetsbaar. Niet alleen lopen ze sneller een alcoholvergiftiging op, ook zijn hun hersenen nog volop in ontwikkeling. De overheid wil jongeren daarom beschermen via wetgeving en voorlichting.

Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. Ook zijn zij strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in het openbaar. Bijvoorbeeld op straat of in het winkelcentrum.

Gevaren van alcoholgebruik bij jongeren

Alcoholgebruik heeft voor jongeren negatievere gevolgen dan voor volwassenen door de sterkere lichamelijke effecten van alcohol op jongeren. Alcoholgebruik bij jongeren verstoort de ontwikkeling van de hersenen. Lees meer over de risico’s van alcoholgebruik onder jongeren.

Maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan

In het nationaal preventieakkoord staan een flink aantal maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. De maatregelen focussen zich op:

  • de school / studie- en sport omgeving;
  • alcoholmarketing;
  • bewustwording;
  • naleving van de leeftijdsgrens.

Verkoopverbod alcohol aan jongeren

Het is verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dit staat in de Drank- en Horecawet. Het doorgeven van alcohol (wederverstrekking) aan een minderjarige wordt in de nieuwe Drank- en Horecawet strafbaar.

Gemeenten houden toezicht op de naleving van geldende leeftijdsgrenzen en de vergunningsvoorwaarden voor de verkoop van alcohol. Merkt u dat een ondernemer de regels rond verkoop van alcohol overtreedt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente waar het bedrijf zit.

Voorlichting over alcohol

De overheid wil jongeren en ouders voorlichten over alcoholgebruik en de risico’s hiervan. Bijvoorbeeld met de NIX18 campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze campagne laat zien dat niet drinken en roken tot je 18e normaal is.

Het lesprogramma Helder op School biedt een integrale aanpak om leerlingen bewust te maken van de gevolgen, van roken of drinken, drugs en te veel gamen. Het programma biedt handvatten om problematisch alcoholgebruik te signaleren. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van schoolbeleid en samenwerking met ouders om alcoholgebruik te voorkomen.

Alcohol en opvoeding

Uit onderzoek blijkt dat ouders invloed hebben op het drinkgedrag van hun kinderen. Het blijkt dat overmatig drinken door ouders leidt tot hetzelfde gedrag bij jongeren. Ook het plaatsen van alcohol in het zicht van jongeren de drempel om het te gebruiken lager maakt. Naast het geven van het goede voorbeeld is het belangrijk om in gesprek te gaan/blijven over het niet drinken en om op tijd duidelijke afspraken te maken. Voor tips over dat gesprek kunnen ouders terecht op de website van NIX18 en van het Trimbos Instituut.