Alcohol voor jongeren extra schadelijk

Alcoholgebruik onder jongeren zorgt voor gezondheidsschade en alcoholproblemen op latere leeftijd. Jongeren zijn extra kwetsbaar. Niet alleen lopen ze sneller een alcoholvergiftiging op, ook zijn hun hersenen nog volop in ontwikkeling. De overheid wil jongeren en hun ouders met regels en campagnes beter informeren en beschermen tegen de gevaren van alcohol.

Gevaren van alcohol bij jongeren

Het is voor jongeren extra gevaarlijk om alcohol te drinken. Zo kan 1 glas alcohol al zorgen voor roekeloos gedrag. Omdat jongeren sneller beslissingen maken zonder daarover na te denken. Risico’s zijn bijvoorbeeld onveilige of ongewenste seks, verkeersongelukken en agressief gedrag. Jongeren hebben bij het drinken van een gelijk aantal glazen alcohol een hoger alcoholpromillage dan volwassenen, omdat zij kleiner en lichter zijn en minder lichaamsvocht hebben waarover de alcohol zich verdeelt.

Maar ook op het gebied van gezondheid kunnen er problemen ontstaan. Bij veel drinken kan het hart, de lever en de maag beschadigd raken. Jongeren die op vroege leeftijd drinken, lopen op latere leeftijd een risico op het ontwikkelen van een alcoholprobleem. Een verklaring hiervoor kan zijn dat door op jonge leeftijd alcohol te drinken de hersenen extra gevoelig worden voor de belonende werking van alcohol.

Maatregelen om jongeren minder te laten drinken

De overheid streeft naar een daling van het aantal jongeren (onder de 18 jaar) dat ooit alcohol heeft gedronken van 45% naar 25% in 2040. Daarom neemt de overheid verschillende maatregelen:

  • Meerderjarigen zijn strafbaar als ze alcohol geven aan minderjarigen op openbare plekken.
  • Minderjarigen mogen geen alcohol bij zich hebben op openbare plekken.
  • Retailers mogen geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld cafés, sportkantines en festivals.
  • De overheid maakt afspraken met scholen over (niet) drinken van alcohol rond scholen en tijdens schoolactiviteiten. 
  • Alcoholmerken mogen geen reclame maken gericht op jongeren. Dit is afgesproken in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA), een zelfreguleringscode door de alcoholbranche waarin afspraken zijn gemaakt over alcoholreclame.