AOW-leeftijd 2024-2029

Elk jaar stelt het kabinet vast op welke leeftijd mensen over 5 jaar AOW krijgen. De AOW-leeftijd hangt vooral af van de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht.

Uw AOW-leeftijd weten?

Vul uw geboortedatum in en kijk wat uw AOW-leeftijd is (website Sociale Verzekeringsbank). 
Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

Jaarlijks AOW-leeftijd voor over 5 jaar vaststellen

De AOW-leeftijd moet 5 jaar van tevoren zijn vastgesteld, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat staat in de Algemene Ouderdomswet. Daarin staat ook hoe de AOW-leeftijd wordt berekend (AOW, artikel 7a, lid 2). Als de AOW-leeftijd eenmaal is vastgesteld kan deze niet meer gewijzigd worden.

De AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks publiceert. In 2029 leven 65-jarigen gemiddeld nog 20,89 jaar volgens het CBS. 

AOW-leeftijden 2024-2029

AOW-leeftijden 2024-2029
Jaar De AOW-leeftijd
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar
2027 67 jaar
2028 67 jaar en 3 maanden
2029 67 jaar en 3 maanden