Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over het meenemen van de AOW-uitkering naar het buitenland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over het meenemen van de AOW-uitkering naar het buitenland