Waarom gaat de AOW-leeftijd omhoog?

Mensen leven langer en blijven vaker langer gezond. Zij ontvangen daardoor langer AOW. Om de AOW voor de toekomst betaalbaar te houden, is langer doorwerken nodig. De hogere levensverwachting maakt langer doorwerken en een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd ook mogelijk. 

Kosten AOW stijgen

Iedereen die werkt betaalt mee aan de AOW-regeling. Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen dat AOW krijgt. Bovendien leven ze langer en krijgen ze dus ook langer AOW-pensioen. Hierdoor stijgen de kosten, terwijl het aantal werkenden dat de AOW betaalt, daalt.

AOW-leeftijd omhoog

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 in stappen omhoog. Dat betekent dat mensen langer moeten doorwerken en dus langer meebetalen aan de AOW. Dit helpt om de AOW-regeling betaalbaar te houden.

Daarom gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Voor 2022 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Of de AOW-leeftijd daarna nog verder stijgt, hangt af van de levensverwachting. Als mensen gemiddeld langer blijven leven, stijgt de AOW-leeftijd steeds mee in stappen van 3 maanden.

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog 

De AOW-leeftijd voor 2023 is vastgesteld op basis van nieuwe cijfers van het CBS over de levensverwachting. Deze blijft 67 jaar en 3 maanden, net als in 2022. De levensverwachting is namelijk minder snel gestegen dan in vorige jaren.

Gezond langer doorwerken

Het kabinet wil het mogelijk maken dat mensen gezond kunnen blijven werken. Werknemers en werkgevers moeten hierover afspraken maken. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld werknemers tijdig laten om- en bijscholen. Ook de zogenaamde generatiepact-regelingen waarbij oudere werknemers minder werken ten gunste van jongeren, kunnen een rol spelen. Het kabinet wil een leven lang leren stimuleren door de invoering van een scholingsregeling. De sociale partners en de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van alle sectoren (O&O fondsen) krijgen een belangrijke rol.