Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Als u werknemer bent en geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden WW

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

 • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
 • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
 • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
 • minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering;
 • niet valt onder 1 van de uitsluitingsgronden (dit is bijvoorbeeld het geval als u in detentie verblijft);
 • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Verzekerd voor WW

Als u in loondienst werkt, bent u verzekerd voor de WW. U bent niet verzekerd als u:

 • voltijds met onbetaald verlof bent;
 • illegaal in Nederland verblijft;
 • AOW-gerechtigd bent;  
 • minder dan 4 dagen werkt in dezelfde particuliere huishouding.

Nieuwe baan met minder uren

De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen. 70% van uw inkomen wordt verrekend met de WW-uitkering, u mag 30% van de inkomsten houden naast uw (gekorte) WW-uitkering.  Verdient u meer dan 87,5% van het WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering.

Arbeidsongeschiktheid en WW

Heeft u een arbeidongeschiktheidsuitkering (WAO-, IVA- of WGA-uitkering)? Dan kunt u meestal geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Bent u na een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard, maar heeft u nog geen passend werk gevonden? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. U hoeft dan niet te voldoen aan de jareneis van de WW.

WW-uitkering zelf stopzetten

U kunt uw WW-uitkering in beginsel niet stopzetten en opsparen om later weer te gebruiken. U kunt uw WW-uitkering wel stopzetten als voor u het volgende geldt: 

 • U bent voor (bijna) hetzelfde aantal uren aan het werk als het aantal uren waarvoor u werkloos werd. Het verschil is minder dan 5 uur. 
 • U verdient minder dan 87,5% van het WW-maandloon. 

Voldoet u aan beide voorwaarden en wilt u uw WW-uitkering stopzetten? Dan geeft u dit aan bij het UWV. Ook voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het UWV.

Informatie over uw WW-uitkering

UWV voert de WW uit. UWV geeft informatie over de WW in het algemeen en uw situatie in het bijzonder.
Voor een onafhankelijk advies over uw situatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Persoonlijk overzicht maken als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, komt er veel op u af. Wilt u weten wat u dan nog meer moet regelen? En waar u recht op heeft? Vul dan een paar vragen in over werkloos worden en krijg een persoonlijk overzicht.