Wanneer heb ik recht op een Ziektewet-uitkering?

Als u in dienst bent bij een werkgever en ziek wordt, dan moet uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen. Of u kunt in sommige gevallen toch een Ziektewet-uitkering krijgen. Als u geen werkgever heeft, heeft u in bepaalde gevallen recht op een Ziektewet-uitkering.

Recht op Ziektewet-uitkering

U heeft een werkgever

Als u een werkgever heeft, bent u doorgaans verplicht verzekerd voor ziekte. Wordt u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen en heeft u geen recht op Ziektewet-uitkering. In bijzondere situaties heeft u toch recht op een Ziektewet-uitkering:

  • U valt onder de no-riskpolis.
  • U wordt ziek door uw zwangerschap of bevalling.
  • U wordt ziek door orgaandonatie.

U heeft geen werkgever

In de volgende situaties heeft u, ondanks dat u geen werkgever heeft, toch recht op een Ziektewet-uitkering:

Geen recht op Ziektewet-uitkering

Als u geen werkgever heeft, bent u niet verzekerd voor de Ziektewet. U heeft dan geen recht op Ziektewet-uitkering. Er zijn ook andere situaties denkbaar waarin u geen recht heeft op een uitkering van de Ziektewet: 

  • U begint of heeft een eigen bedrijf.
  • U bent directeur-grootaandeelhouder (dga)(wel werkgever, geen recht op Ziektewet-uitkering, maar wel recht op loondoorbetaling bij ziekte).
  • U bent alfahulp (wel werkgever, gedurende maximaal 6 weken recht op loondoorbetaling bij ziekte, geen recht op Ziektewet-uitkering).
  • U onderbreekt uw werk voor korte tijd.
  • U werkt in het buitenland.

U kunt zich in bepaalde situaties wel vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet. Zo bent u verzekerd voor ziekte. En kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen als u ziek wordt.

Ziektewet-uitkering ontvangen buiten Nederland

Bent u ziek? En woont of werkt u buiten Nederland of bent u dat van plan? Op de website van Nederlandwereldwijd leest u of u een Ziektewet-uitkering kunt krijgen in het buitenland