Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bekijk alle heffingskortingen op de website van de Belastingdienst.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

  • algemene heffingskorting;
  • arbeidskorting;
  • ouderenkorting en alleenstaandeouderenkorting;
  • jonggehandicaptenkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst.

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de Belastingdienst in sommige gevallen de heffingskorting aan u uitbetalen. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In 2024 is de maximale algemene heffingskorting € 3.362 (dat was € 3.070 in 2023). Vanaf een inkomen van € 24.814 (dat was € 22.660 in 2023) wordt de algemene heffingskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt 6,63% (dat was 6,095% in 2023).

Heffingskortingen voor werkenden

  • Arbeidskorting

    U heeft recht op arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden heeft. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten. Voor mensen die werken stijgt in 2024 de arbeidskorting met € 115 voor inkomens rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er hierdoor op vooruit. In 2024 is de maximale arbeidskorting € 5.532 (dat was € 5.052 in 2023). Vanaf een inkomen van € 39.957 (dat was € 37.691 in 2023) wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt 6,51% (dat is gelijk aan 2023).

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor ouders met jonge kinderen)

Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) krijgen als zij kinderen hebben die jonger zijn dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting hangt af  van het inkomen. Het maximale bedrag dat een ouder aan IACK kan ontvangen is in 2024 € 2.950 bij een inkomen van € 31.837 (dit was in 2023 € 2.694 bij een inkomen van € 29.075).

De IACK wordt per 2027 afgebouwd en niet zoals eerder aangekondigd per 2025. Vanaf 2027 wordt de maximale korting afgebouwd in 9 stappen voor alle ouders die  door hun inkomens- en gezinssituatie recht hebben op de IACK. Meer over de voorwaarden voor de IACK leest u op de website van de Belastingdienst.

Ouderenkorting en alleenstaandeouderenkorting

Als u de AOW-leeftijd bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2024 is dat € 44.770. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting bedraagt in 2024 maximaal € 2.010. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2024 € 524. Meer over de voorwaarden voor de ouderenkorting en de alleenstaandeouderenkorting leest u op de website van de Belastingdienst.

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

  • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) of op hulp om werk te vinden. U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
  • U heeft recht op een Wajong uitkering of op hulp om werk te vinden. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.

Korting groene beleggingen in box 3

U krijgt belastingkorting als u spaart in een groenfonds. De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over uw vrijstelling voor groene beleggingen