Benoeming ambassadeur in Kazachstan

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van een nieuwe ambassadeur in Kazachstan. De benoeming is pas definitief als de Kazachse regering goedkeuring heeft verleend.

De nieuwe ambassadeur, met als standplaats Astana, is Nico Schermers. Hij is nu ambassadeur in Armenië.