Antibioticaresistentie en voedsel

Bacteriën kunnen zich via voedsel verspreiden. Dit geldt ook voor resistente bacteriën. Bijvoorbeeld via vlees van dieren die resistente bacteriën bij zich dragen of via verse kruiden en rauwe groenten. Hygiënisch bereiden beperkt het risico op besmetting via voedsel.

Onderzoek resistente bacteriën en voedsel

Voedsel speelt een rol in de overdracht en verspreiding van antibioticaresistente bacteriën. Hoe de verspreiding precies verloopt is nog niet helemaal duidelijk. Bovendien hoeven resistente bacteriën die in voeding zitten niet ziekmakend te zijn.

De Rijksoverheid onderzoekt op welke manier mensen met resistente bacteriën besmet kunnen raken via voedsel. Dan kan de Rijksoverheid meer gerichte maatregelen nemen.

Eisen voedselveiligheid

Er gelden strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Is een dier recent behandeld met antibiotica? Dan mag het niet geslacht worden. En vlees van deze dieren mag dan niet worden verkocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de veiligheid van voedsel in Nederland. De NVWA houdt ook toezicht op de aanwezigheid van antibioticaresistente bacteriën in dierlijke producten.

Besmetting met resistente bacteriën door voedsel voorkomen

Mensen kunnen voorkomen dat ze via voedsel besmet raken met resistente bacteriën. Dat kan door voedingsmiddelen op een hygiënische manier te bereiden. Het Voedingscentrum geeft meer informatie over veilig eten.