Antibioticaresistentie en voedsel

Bacteriën kunnen zich via voedsel verspreiden. Vermoedelijk geldt dit ook voor bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Bijvoorbeeld via vlees van dieren die resistente bacteriën bij zich dragen, of via verse kruiden en rauwe groenten. Hygiënisch werken beperkt het risico op besmetting via voedsel.

Onderzoek resistente bacteriën en voedsel

Voedsel speelt een rol in de overdracht en verspreiding van antibioticaresistente bacteriën. Maar resistente bacteriën die in voeding zitten, hoeven niet ziekmakend te zijn. Hoe de verspreiding precies verloopt en hoe groot de rol van voeding hierbij is, is nog niet helemaal duidelijk.

De overheid onderzoekt op welke manier mensen met resistente bacteriën besmet kunnen raken via voedsel. Dan kan de overheid meer gerichte maatregelen nemen.

Eisen voedselveiligheid

Er zijn strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Is een dier behandeld met antibiotica? Dan mag het niet geslacht worden. En het vlees niet verkocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de veiligheid van voedsel in Nederland. 

Besmetting resistente bacteriën voorkomen

Consumenten kunnen voorkomen dat ze besmet raken met resistente bacteriën door voedsel op een hygiënische manier te bereiden. Meer informatie over veilig eten vindt u op de website van het Voedingscentrum.