Antibioticaresistentie en voedsel

Bacteriën kunnen zich via voedsel verspreiden. Dit geldt ook voor resistente bacteriën. Bijvoorbeeld via vlees van dieren die resistente bacteriën bij zich dragen of via verse kruiden en rauwe groenten. Hygiënisch bereiden beperkt het risico op besmetting via voedsel.

Onderzoek resistente bacteriën en voedsel

Voedsel speelt een rol in de overdracht en verspreiding van antibioticaresistente bacteriën. Hoe de verspreiding precies verloopt is nog niet helemaal duidelijk. Bovendien hoeven resistente bacteriën die in voeding zitten niet ziekmakend te zijn. De overheid onderzoekt op welke manier mensen met resistente bacteriën besmet kunnen raken via voedsel. Dan kan de overheid meer gerichte maatregelen nemen.

Eisen voedselveiligheid

Er gelden nu al strenge eisen voor de veiligheid van voedsel. Is een dier recent behandeld met antibiotica? Dan mag het niet geslacht worden. En het vlees mag dan niet worden verkocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de veiligheid van voedsel in Nederland.

Besmetting door voedsel voorkomen

Consumenten kunnen voorkomen dat ze besmet raken met resistente bacteriën. Dat kan door voedsel op een hygiënische manier te bereiden. Het Voedingscentrum geeft meer informatie over veilig eten.

Antibioticaresistentie in het milieu

Ook in het milieu komen resistente bacteriën voor. Sinds ongeveer 15 jaar is er aandacht voor hoe vaak ze voorkomen in water, bodem en lucht. De resistente bacteriën zijn vooral afkomstig van menselijk afvalwater en van mest van landbouwhuisdieren en wilde dieren. Zo bereiken resistente bacteriën oppervlaktewater (zoals rivieren, grachten, zwem- en recreatiewater), bodem (via mest) en lucht (bijvoorbeeld rond boerderijen).