Antibioticaresistentie in het milieu

Ook in het milieu zitten bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor antibiotica. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt hoe vaak ze voorkomen in water, bodem en lucht.

Resistente bacteriën in het milieu

Resistente bacteriën komen op verschillende manieren in het milieu terecht. Ze zijn vooral afkomstig van menselijk afvalwater en van mest van landbouwhuisdieren en wilde dieren. Deze resistente bacteriën kunnen terechtkomen in oppervlaktewater. Denk aan rivieren, grachten en zwemwater. Ook kunnen de bacteriën in de lucht voorkomen, bijvoorbeeld in de buurt van veehouderijen.

Onderzoek naar resistente bacteriën in het milieu

Het RIVM onderzoekt hoe antibiotica en resistente bacteriën zich gedragen in het milieu, hoe ze zich verspreiden, en wat de gevolgen zijn voor de gezondheid.

Deze metingen richten zich op resten van antibiotica en op resistente bacteriën in:

  • afvalwater van rioolwaterinstallaties en ziekenhuizen;
  • mest;
  • open zwemwater;
  • oppervlaktewater.

Vervolgonderzoek kijkt naar de aanwezigheid van resistente bacteriën in het milieu en het risico dat ze via het milieu in mensen terechtkomen.