Wat is resistentie tegen antibiotica?

Schadelijke bacteriën kunnen infecties veroorzaken. Soms zijn medicijnen nodig om de bacteriën te doden. Deze medicijnen heten antibiotica. Helaas kunnen bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor bepaalde antibiotica. De antibiotica kunnen de bacteriën dan niet doden of afremmen. Het wordt dan moeilijk om de infectie te behandelen.

Hoe komt het dat steeds meer bacteriën resistent worden?

Als een persoon of dier vaak antibiotica krijgt, gaan de bacteriën ‘wennen’ aan dit geneesmiddel. En zij kunnen zich dan zo aanpassen, dat antibiotica geen effect meer heeft.

Ook bij onjuist of onzorgvuldig gebruik van antibiotica, kunnen resistente bacteriën ontstaan. Bijvoorbeeld als patiënten de antibiotica niet volgens het voorschrift van de arts gebruiken. Of als dieren uit voorzorg antibiotica krijgen.

Hoe raakt iemand besmet met resistente bacteriën?

De resistente bacteriën verspreiden zich op allerlei manieren. Zoals door direct contact met dieren of via andere mensen. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of op reis. Besmetting is vermoedelijk ook mogelijk via voedsel. Bijvoorbeeld als iemand (onvoldoende verhit) vlees eet van dieren die resistente bacteriën bij zich dragen.

U kunt zelf acties ondernemen zodat u zo min mogelijk te maken krijgt met bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Lees wat u kunt doen om resistente bacteriën te vermijden.  

Om welke infecties gaat het?

Antibiotica werken alleen tegen bacteriën, niet tegen virussen of andere ziekteverwekkers. Het probleem van antibioticaresistentie speelt dan ook alleen bij infecties die door bacteriën zijn veroorzaakt, zoals een blaasontsteking. Antibiotica werken bijvoorbeeld niet tegen het griepvirus.